Till alla länder utanför Sverige 595 kr (medlem i Betongföreningen)

Betala din prenumeration på något av nedan angivna sätt. Klicka på knappen när du är klar.

Swish

Swish nr 1235619903. Betalningsmottagare: Mabrab / Marie Brunnberg AB. Du kan också skanna QR-koden nedan med din Swish-app.


Kontouppgifter

IBAN SE70 6000 0000 0004 2271 2671
Swift HANDSESS
Bankgiro nr 727-4244
Ange din epostadress som referens för betalningen. Beloppet är 595 kr.


Kortbetalning eller direktöverföring via bank

Via Payson (fungerar med Visa/Mastercard och flera av internetbankerna). Betalningsmottagare är Betongföreningen. Din epostadress är referens för betalningen.


Faktura

För utländska prenumeranter krävs förskottsbetalning med någon av ovanstående metoder.

Theme: Overlay by Kaira Betong Media AB